ANASAYFA ORDUSPOR STORE52 ORDUSPOR DERGİSİ MULTIMEDYA İLETİŞİM        
Hoşgeldiniz, ziyaretçi! Lütfen üye girişi yapın veya kayıt olun!
Hakkında Tarihçe Yönetim Kurulu Eski Başkanlarımız Tüzük 19 Eylül Stadyumu Tesislerimiz Sponsorluk MALİ RAPOR Basketbol Puan Durumu Basketbol Lig Fikstürü Orduspor Taraftar Kart Online Bilet Satış Serbest Kürsü Sosyal Medya Türkiye Kupası Amatör Branşlar Futbol Okulları Sağlık Köşesi Başkan Kulüp Üyelerimiz Projelerimiz Fikstür Kulüp Üyeliği

ORDUSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


MADDE 1-  DERNEĞİN ADI : ORDUSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

DERNEĞİN KISA ADI : ORDUSPOR        

MADDE 2-  KURULUŞ TARİHİ : 05.03.1967

MADDE 3-  MERKEZİ : ORDU İL MERKEZİ

ADRESİ : DURUGÖL MAHALLESİ. VALİ KEMAL YAZICIOĞLU ORDUSPOR TESİSLERİ  -  52200  /  ORDU

MADDE 4-  ŞUBESİ : YOKTUR

MADDE 5-  RENKLERİ : MOR – BEYAZ

AMBLEMİ : ORDUSPORUN AMBLEMİ, KURULUŞUNU GÖSTEREN 1967 YILI VE KULUBÜ OLUŞTURAN KARADENİZ İDMAN YURDU, ORDU GÜCU, OCAK, 19 EYLÜL VE YOLAÇ AMATÖR TAMIMLARININ BİRLEŞMELERİNİ TEMSİL EDEN İÇİNDE BEŞ KÖŞELİ YILDIZ BULUNAN BEŞ YAPRAKLI MENEKŞE YAPRAĞIDIR.


(RENGİ: PANTONE 266 MOR)

ORDUSPOR BUNDAN ÖNCEKİ AMBLEMLERİNİ DE KULLANMAYA DEVAM EDER.


MADDE 6- DERNEĞİN AMACI     :

Kulübümüz Dernekler mevzuatına uymak ve kayıt şartı ile amacına yönelik aşağıdaki faaliyetlerde bulunacaktır. Orduspor Kulübü Türkiye Futbol Federasyonuna kayıt ve tescilli Futbol sporu ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü kütüklerine tescil ve kayıtlı Atletizm, Basketbol, Bisiklet, Güreş, Hentbol, Masa Tenisi, Veleybol, Yelken, Yüzme, Atlama, Su sporu, İzcilik ve Satranç dalları branşlarında faaliyet göstererek sporun bilimsel yollardan gelişmesini, yetişmesini ve eğitimini sağlar. Yarışmalara katılır.

 

MADDE 7-  DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI:

a.       Her çeşit spor gösterisi, toplumsal - kültürel etkinlikler, maçlar, yarışmalar düzenlemek veya bu tür düzenlemelere katılmak, Orduspor’un spor amaçlı etkinlikleri için yasaların ve tüzüğün tanıdığı yetkiler içinde lokal, açık veya kapalı spor tesisleri yapmak, satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunları yönetmek ve çalıştırmak, işletmek, sporcuların eğitim düzeylerinin yükseltilmesine yardımcı olmak, her yaştaki sporcuların çeşitli sporları amatör bir ruhla yapmalarını sağlamak,

 

b.       Sporla ve eğitimle ilgili her düzeyde spor okulları ile diğer genel eğitim okulları ve kurumları açmak, işletmek; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, monitör, teknik ve idari çalışanları kendi yapılanmasında veya başka eğitim kurumlarında yetiştirmek, almak, çalıştırmak, kiralamak, kiraya vermek, yasalara ve kurallara uygun profesyonel spor şubeleri kurmak, yönetmek ve bu tür kuruluşlara gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerle birlikte katılmak,

 

c.       Amacına ulaşmak için yurtiçinde ya da yurtdışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları ve vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılmak, yardımlaşma, dayanışma kuruluşları kurmak, kurulu ve kurulacak olanlara katılmak, federasyon kurmak veya bunlara katılmak, uluslararası etkinlikte bulunmak, yurt dışındaki sporla ilgili dernek, şirket ve kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, Orduspor’un gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak, Orduspor’un adı, arması, gereğinde simgesinin önde gelmesi koşulu ile sponsorluk anlaşmaları ve marka ile isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak, Orduspor’un adının ve armasının geçtiği çeşitli ürünler üreterek marka ve patenti geliştirici projeler üretmek,

 

d.       Orduspor’un amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve yapmak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip olmak, gelir getirici ve Orduspor’un yararına olan her türlü projeleri üretmek,

 

e.       Sportif alanda eğitici ve aydınlatıcı, bunun yanı sıra Orduspor’un etkinlikleri ile ilgili üyelere ve kamuoyuna bilgi veren süreli ya da süresiz yayınlar yapmak, bu amaç ve gelir getirmek için yarışmalar, gösteriler, konferanslar, seminerler, açık oturumlar, kurslar düzenlemek ya da katılmak,

 

f.       Üniversiteler, diğer eğitim kuruluşları ve yabancı ülke kulüpleri ile işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, spor okulları açmak, öz kaynaktan sporcu yetiştirmek, başarılı sporcuları korumak ve altyapısından yetiştirdiği sporcuların kadrolarında yer almasını sağlamak,

 

g.       Teknolojik gelişmeler doğrultusunda internet ortamını etkin bir şekilde kullanmak, Orduspor’un web sitesini oluşturmak ve tüm üyelere ileti yoluyla ulaşmayı sağlamak,

 

h.       Orduspor’un faaliyet alanı: Orduspor sportif alanda ve sportif çalışmaları destekleyici her türlü mali, hukuki, ticari, sosyal alanda etkinlik gösterir.

 

Madde 8- DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI:

Orduspor’un iki tür üyesi vardır. Bunlar; asıl üyelik ve onur üyeliğidir.

 

8.1.Asıl Üyelik: Orduspor’a asıl üye olabilmek için şu koşullar aranır:

 

a.       Fiil ehliyetine sahip olmak,

a.       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı ülke vatandaşı olsa da aralıksız son iki yıldır Türkiye’de ikamet etmiş olmak,

b.       Dernekler Yasası’nın derneklere üye olma koşullarını taşıyan kişilerden olmak

c.       Yönetim Kurulu’nca asıl üyeliğine karar verilmiş olmak,

d.       Üye olmak isteyen kişi, Üyelik Başvuru Çizelgesinde istenilen bilgileri doldurur ve imzalar. Üye adayı, Üyelik Başvuru Çizelgesinde bildirdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar. Üye olmak isteyenler, bu başvuruya; nüfus cüzdanı örneği ve yeteri sayıda fotoğraf ve iletişim için gerekli bilgi ve belgelerle mevzuatın aradığı bilgi ve belgelerin yanı sıra kulüp tarafından istenecek bilgi ve belgeleri de ekler.

e.       Başvurular Yönetim Kurulu’nca otuz gün içerisinde değerlendirilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde üye adayına gereklilikleri yerine getirmesi için öngörülen süreyi bir defaya mahsus olmak üzere uzatabilir. Üyeliğe kabul edip etmeme Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

f.       Üyelik işlemleri başvurunun üzerinden otuz gün içerisinde yasal olarak sonuçlandırılmak zorundadır. Yönetim kurulu, kararı müracaat sahibine bildirilir. Kabul edilen üyeler üye kayıt defterine kaydedilir.

g.       Üyeliğe kabul edilmeyen üyenin, üyeliğe yeniden başvurması için üyelik ret kararının kesinleşmesinden sonra en az bir yıl geçmelidir.

8.2.Onur Üyeliği: İlin Valisi, Belediye Başkanı ile Orduspor’a büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak olan kişilere Yönetim Kurulu’nun önerisi ile onur üyeliği verilir. Bu kişiler dilediklerinde Orduspor’un Genel Kurul toplantılarına, görüşmelerde söz hakkı kullanarak katılabilirler. Ancak onur üyeliği, asıl üyeliğe dönüşmedikçe; seçme ve seçilme ile oy hakları yoktur.

 

 

8.3.Giriş Aidatı Yıllık Aidatı:

 

a.       Üye giriş aidat 200,00 TL’ dir. Yönetim Kurulu’nca bu miktar ekonomik gerekler ve kulübün menfaatleri doğrultusunda ancak % 100’üne kadar arttırılabilir.

b.       Üye yıllık aidatı 150,00 TL’ dir. Yönetim Kurulu’nca bu miktar ekonomik gerekler ve kulübün menfaatleri doğrultusunda ancak % 100’üne kadar arttırılabilir.

 

c.       Giriş aidatı ile aidat miktarı yapılan Genel Kurullarda her yıl için, yeniden belirlenerek arttırılabilir; ancak belirlenen yeni tutarlar bir yıl önceki tutarlardan az olamaz.

d.       Kişilerden alınan bağışlar, üyelerin ödedikleri yıllık aidat ve yaptıkları bağış vb. diğer ödemeler hiçbir nedenle geri ödenmez.

8.4.Yıllık Aidatın Ödenmesi ve Ödemeyenlere Uygulanacak Yaptırımlar:

 

a.       Üyeler, yıllık aidatı, yazılı çağrı yapılmaksızın, 31 Aralık çalışma saati bitimine dek Orduspor veznesine ya da göstereceği bankadaki hesaba yatırmak zorundadır. Üye aidatları çağımızın elverdiği bankacılık, kredi kartı, SMS ve benzeri elektronik imkânlar kullanılarak da ödenebilir.

b.       Yıllık ödentisini bu tarihe dek ödemeyen üyelerin üyelik haklarından seçme ve seçilme hakları askıya alınır. Yıllık ödentisini ödememesi nedeniyle üyelik hakkı askıya alınan üyeler, ertesi yılın sonuna kadar zamanında ödenmeyen aidatlarını % 50 fazlasıyla ve cari yılın aidatını aynen ödediği takdirde askıya alınan seçme ve seçilme hakları üç ay sonra iade olunur.

c.       Üyelik ödentisini iki yıl üst üste ödemeyen üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer. Bu şekilde üyeliği düşen üyenin kulübe yeniden üye olabilmesi için eski aidat borcu ve %50 fazlası, başvuru ücretini ödemesi kaydıyla yeni üyelik şartları ve prosedürü yürütülür. Bu şekilde yeniden üye olan üye, yeni üyelerin girişlerinde uygulanan prosedür ve statüye tabidir. Bu şekilde yeniden üye olmaya hak kazanan üye eski numarası verilerek üye kayıt defterine kaydedilir.

8.5.Üyelerin Yükümlülükleri:

 

a.       Üye kayıt defterinde yazılı bulunan iletişim bilgilerini değiştiren üyeler, yeni İletişim bilgilerini yedi gün içinde Orduspor’a yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. İletişim bilgilerinin değişikliğini bildirmeyen üyenin, Orduspor’da kayıtlı son reel veya elektronik iletişim adreslerine yapılan her türlü bildirimler geçerlidir ve hukuki sonuçları doğurur.

b.       Orduspor’a üye olan, lisanslı olarak spor yaşamını sürdüren sporcular, organ toplantılarına katılamaz, organlara aday olamaz, seçilemez.

c.       Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

d.       Üyelikten çıkma, yazılı istek ile olur. Bu isteğin Orduspor Başkanlığı’na yapılması zorunludur.

e.       Yıllık aidatlarını ödememeleri nedeniyle üyeliği düşen üyeler dışında, haklarında üyelikten kesin çıkarma verilmiş olan eski üyeler, en az üç yıl süre ile üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar. Bu kişilere, bu süre içinde, Orduspor yapısında sürekli ya da geçici, paralı ya da parasız görev de verilmez.

f.       Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

g.       Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

h.       Dernek üyeleri şahsi iş ve işlemlerinde dernek adını kullanarak menfaat sağlamaz ya da alacak veya borç ilişkisine giremezler.

MADDE 9- DERNEĞİN ORGANLARI:

Derneğin zorunlu organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

 

Dernek zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Dernek gerekli gördükleri yerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilik açabilir. Temsilcilikler genel kurulda temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

 

MADDE 10-GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ

 

10.1.Genel Kurul

 

Genel Kurul, Kulübün en yetkili organıdır. Genel Kurul, önceki yıl 31 Aralık günü çalışma saati bitimine dek; yıllık ödentisini ödeyen veya işbu tüzükte tanımlandığı şekilde ödentisini ödeyip üyelik haklarına yeniden sahip olan asıl üyelerden oluşur. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler, oyunu, ancak kendileri kullanır. Genel Kurul Toplantıları, Orduspor’un merkezinin bulunduğu Ordu ili sınırları içinde, Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği yerde yapılır. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki tür toplantı yapar.

 

10.2.Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

Olağan genel kurul toplantıları 3 (üç) yılda yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Bu toplantıda yönetim kurulunun 3 yıllık mali ve idari çalışma ve denetleme kurulunun raporlarının okunması, bu raporların görüşülmesi, yönetim kurulu ve diğer organlarca faydalı görülerek gündeme alınan konuların görüşülmesi ve tahmini bütçenin görüşülmesi ve onanması, dernek organlarının seçimlerinin yapılması, dilekler gibi hususlar görüşülüp karara bağlanır.

 

 

 

10.3.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

 

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya en geç bir ay içinde çağrılır.

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Olağanüstü Genel Kurulda seçim yapılmışsa seçilen organların görev süresi 3 yıldır.

 

Yıl içinde oluşan yeni gereksinimler duyulduğunda, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile Olağanüstü Mali ve İdari İşler Genel Kurul Toplantısı yapılabilir.

        

 MADDE 11- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

a.       Divan kurulunun oluşturulması

b.       Gündemin aynen veya değişiklikleri ile birlikte kabul etmek.

c.       Dernek organlarının seçilmesini sağlamak

d.       Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek.

e.       Derneğin federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar vermek.

f.       Genel kurul, üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarma konularında yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları müzakere ederek son kararı vermek.

g.       Yönetim ve denetleme kurulu üyelerine ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek ücret ve yollukları belirlemek

h.       Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasını sağlamak

i.        Derneğin feshedilmesi kararını almak

j.       Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması işletilmesi veya kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

k.       Dernek adına şube açılmasına karar vermek.

l.        Tüzüğe uygun amatör ve profesyonel takımlar kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi için

 

MADDE 12 –YÖNETİM KURULU:

Seçimler gizli oy açık tasnifle yapılır. Ancak Tek listenin aday olması durumunda Oylama Genel Kurul Divan Başkanının kararı ile açık oy ile yapılıp yapılamayacağı oylamaya sunulur.

 

Yönetim kurulu, bir Başkan ile başkanın tespit ettiği ve genel kurulca seçilen 15 asil ve 10 yedek üyeden oluşur. Onaylanmayan üyelerin yerine yenilerini görevlendirmek üzere başkana bir saatlik mehil verilir. Başkanın bu listesi de onaylanmamış ise başkan çekilir. Yönetimin oluşmasından sonra başkan istifa ederse, yönetim kurulu kendi arasında bir başkan seçerek görevine devam eder. Yönetim Kurulu üye sayısı, görevden çekilme veya herhangi bir nedenle yedeklerinde çağrılmasına rağmen oturum sayısının altına düştüğü takdirde organın görevi sona ermiş olur.

 

 

 

 

 

12.1 Üyelikten Çekilme

 

Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme yazılı olarak yapılır. Çekilme, Yönetim Kurulu’nun ilk oturumunda gündemin ilk maddesine konarak görüşülür ve karara bağlanır. Bundan sonraki ilk oturumda; Başkan, yedek üyelerden birini, Genel Kurul’da seçilen listedeki sıralamaya uyarak, Yönetim Kurulu üyeliği görevine çağırır.

Yönetim Kurulu’nun görevini bırakması ya da üye sayısı tüm yedek üyelerin Çağrılmasına karşın başkan dahil Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısının bir fazlasından aşağıya düşmesi durumunda, bir ay içinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gidilerek, seçimle göreve gelen tüm organların seçimi yenilenir.

 

12.2.Yönetim Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışma Biçimi

 

Yönetim Kurulu 15 günde bir kez, Orduspor Başkanı, başkanın yokluğunda ikinci Başkan, ikinci başkanının yokluğunda ise Genel Sekreterin başkanlığında Orduspor Merkezi’nde toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan tüm kararlar, Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme söz konusu olduğunda, kurulun ilk oturumunda gündemin ilk maddesine konur. Bu madde görüşülmeden ve karara bağlanmadan gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilemez. Geçerli özrü olmaksızın aralıksız üç olağan toplantıya katılmayan üyenin, üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşer. Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden bir veya bir kaçına, yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu; alacağı kararlar ile Orduspor’u temsil, ödeme ve borçlandırma için yetkilendirme ve görevlendirme yapar.

 

12.3.Başkanlığına Seçilmek İçin Kıdem Yılı, Başkanın Görev ve Yetkileri

 

Orduspor Başkanlığına aday olan kişilerin kaydı açık ve Genel Kurula katılma hakkına sahip, üye sicil kayıtlarına göre, Kulübe kaydoldukları tarihten başlayarak; 4 (Dört) kıdem yılını doldurmuş olmak kaydı ile Kulüp Başkanlığı adaylığına başvurabilmek için, seçimin yapılacağı genel kurulda seçme ehliyetini haiz en az 100 kongre üyesinin, adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Genel kurula teklif etmesi gereklidir. 

Orduspor Başkanı, Orduspor ve Yönetim Kurulu’nu tüzel ve özel kişilere, tüm kurum ve kuruluşlara karşı temsil eder. Orduspor’un sorumluluk ve yükümlülük altına sokan sözleşmeleri ve anlaşmaları Yönetim Kurulu’ndan yetki alarak tek başına imzalar.

 

12.4.Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

a.       Orduspor’u temsil etmek, ödeme ve borçlandırma yapmak,

b.       Yönetim Kurulu üyeleri dışından bir genel müdür atamak, görev ve yetkilerini belirlemek,

c.       Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda, aralarından bir ikinci başkan, sportif işlerden sorumlu başkan yardımcısı, mali ve idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip üye, hukuk işlerinden sorumlu üye, sağlık işlerinden sorumlu üye, ekonomi, yatırım, strateji, yeni projelerden sorumlu üye, sponsorluk, reklam pazarlama, yeni teknolojilerden sorumlu üye, amatör şubelerden sorumlu üye, alt yapı, futbol okulları, gençlik geliştirmeden sorumlu üye, stadyum, tesisler, güvenlikten sorumlu üye, medya ve iletişimden sorumlu üye, taraftar dernekler sosyal işlerden sorumlu üye, federasyonlar ilişkilerden sorumlu üye olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapmak,

d.       Yönetim kurulu taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

e.       Orduspor’un tüm çalışmalarını tüzük hükümlerine uygun olarak düzenleyip yürütülmesini sağlamak,

f.       Orduspor’un yasa gereği tutmakla görevli olduğu defterleri yetkili mercilere onaylatmak, düzenli tutulmasını ve günü gününe işlenmesini sağlamak,

g.       Orduspor’un işlerinin yürütülmesi için gerekli çalışan kadrolarını saptamak, çalışanları işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak,

h.       Tüzüğün uygulanması için gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak,

i.        Yeni seçilen Yönetim Kurulu’na; seçimi izleyen iki gün içinde Genel Kurul Divanı, Denetim Kurulu üyeleri ve Divan Başkanı’nın gözetiminde devir ve teslim işlemini yapmak,

j.       Disiplin cezalarını uygulamak

k.       Disiplin işlemi başlatılan bir üye ile ilgili, gerekli gördüğü durumlarda, bir ayı geçmemek koşulu ile Orduspor merkezi ve tesislere girmesini yasaklama kararını ve önlemini almak,

l.        Genel Kurul tarafından seçilmiş Federasyon delegelerini; Futbol Federasyonu Genel Kurul’u veya diğer benzeri kamu ve özel kuruluşlara bildirmek.

m.      Orduspor’un uluslararası etkinlikte bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bu kuruluşlardan ayrılması kararını vermek,

n.       Üyelik için yapılan başvuruları incelemek ve üyeliğin kabulüne veya reddine karar vermek,

o.       Orduspor’un tüm mali işlerini yürütmek,

p.       Olağan Mali ve İdari İşler Genel Kurul Toplantısı ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın çağrı ve hazırlıklarını yapmak,

q.       Gerek gördüğünde doğrudan ya da Denetleme Kurulu veya Orduspor üyelerinden o yıl için Genel Kurul’a katılma hakkı olanların beşte birinin noter onaylı imza sirkülerini de ekleyerek yapacakları yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak,

r.       Orduspor spor etkinliklerinin gelişmesini sağlamak amacıyla kulüp üyeleri arasından ihtisas ve çalışma komisyonları oluşturmak, lağvetmek, görev, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek,

s.       Bütçe tasarısını, son üç yılın tahmini ve gerçekleşen gelir gider bütçelerini, spor şubelerinin harcamalarını, yatırım gereksinimlerini, Orduspor ve üye ilişkileri göz önünde tutularak, amacı, gerekçeleri ve karşılaştırmaları ile birlikte Genel Kurul’a sunmak,

t.       Seçimleri izleyen otuz gün içinde, Yönetim, Denetleme Kurulu üye ve yedek üyelerinin ad ve soyadları ile meslekleri ve adreslerini mülki amirliğe bildirmek,

u.       İdari ve spor etkinlikleri raporu ile birlikte kesin hesaplarını hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,

v.       Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkması nedeniyle üyeliği düşenlerin alacağı karar ile kaydını silmek,

w.      Dernekler Yasası ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak,

x.       Yıllık aidatını tüzükte belirtili zamanlarda ödememesi sebebiyle üyeliği düşenlerin kararını almak, üyelerin adlarının yer aldığı listeyi Orduspor’un web sitesinde yayımlamak,

y.       Gerektiğinde Orduspor’un menfaatleri doğrultusunda şirketlere kurucu ortak olarak katılarak şirketlerin kurulmasını sağlamak, kurulu şirketlerde hisse almak, yönetim yetkileri almak, hisse devretmek, şirketlerin yönetim, denetim ve diğer organlarında yer almak, temsil etmek ve edilmeyi sağlamak, halka arz dahil olmak üzere TTK ve diğer mevzuatın gerçek ve tüzel kişilere verdiği her tür yetki görev ve sorumluluklara sahip olarak tüzel kişiler ihdasından, halka arz ve feshine kadar tüm işlev, görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.

z.       Teknolojik imkanlardan yararlanarak bilgi toplamak için yürütülecek data projeleri içerisinde yer almak, enerji ve iletişim teknolojileri yolu ile Orduspor’un menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilecek her türlü örgüt, şirket veya projeye kurucu veya katılımcı olarak katılmak,

 

MADDE 13-DENETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

 

Denetim kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden genel kurulca 3 yıl süre ile seçilir. Denetleme kurulu kendi aralarında birini başkan seçerek görev bölümü yapar. Denetleme kurulu derneğe ait her türlü evrak, defter ve tutanakları incelemek ve yönetim kurulundan istemeye yetkilidir. Yönetim kurulu bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar, denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyelerden göreve çağırır ve gerekli görülmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırır.

 

A-DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

a.       Derneğin Hesap İşlerini kontrol eder.

b.       Hesap defterini ve muhasebe kayıtlarını tetkiki ile gelir ve giderlerin bütçeye uygunluğunu kontrol etmek.

c.       Noksan ve Usulsüz görecekleri gelir ve gider işlemlerinde derhal yazılı olarak Yönetim Kurulunun dikkatini çeker. Divan Kurulu başkanlığına bilgi sunar.

d.       Devreleri içinde her üç ayda bir rapor hazırlayarak divan kurulu başkanlığına mali durum hakkında bilgi verir.

e.       Bütçe devreleri sonunda düzenleyecekleri raporları genel kurula sunar.

f.       Gerektiğinde Genel Kurulu Toplantıya çağırır.

g.       Oy hakkı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilirler.

h.       Spor Kulübünün iç denetimini Dernek Denetleme Kurulunca yapılır.  

 

MADDE 14-DİVAN KURULU:

 

Seçimle görev yapmış tüm Orduspor Başkanları bu kurulun doğal üyesidir.

 

 14.1-TOPLANTI VE ÇALIŞMASI:

 

Olağan ya da olağanüstü seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde seçimle başkanlık yapmış Orduspor Başkanlarını Divan Kurulu üyeleri olarak internet sitesinden yayınlar. Divan Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı seçer. Üç ayda bir kere kararlaştırılan günde olağan olarak toplanılır.

 

Divan başkanının veya 5 (beş) divan kurulu üyesinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

 

Divan Kurulu bir danışma kurulu olup, Genel Kurula faaliyet raporu da sunmaz.

 

14.2-GÖREV VE YETKİLERİ:

 

a.       Yönetim Kurulunun isteklerini görüşüp, bildirmek

b.       Düşüncelerini öneri halinde yönetim kuruluna bildirmek

c.       Gerekli durumlarda tüzüğü inceleyip görüş bildirmek

d.       Yönetim kurulunca tüzüğe uygun olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip görüş bildirmek

e.       İncelemeyi gerektiren konularda kurullar oluşturmak, verilecek raporlar için görüş bildirmek

f.       Gereğinde tüzüğün değiştirilmesi için görüş bildirmek

 

MADDE 15-  TOPLANTIYA ÇAĞRI:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. En az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi, yönetim kurulunca genel kurula katılacak üyelere bir gazetede ilan edilmek veya yazılı bildirim ya da elektronik posta bildirilir. Bu bildirimde çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bir haftadan az zaman bırakılamaz.

 

Toplantı bir başka sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere bildirilir. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde genel kurul yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 MADDE 16-  TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI:

 

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 MADDE 17- TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ:

 

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantıda yeter sayısı sağlandığı bir tutanakla tespit edilir.

 

Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.

 

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel kurulda organlar gizli oy-açık tasnif usulü ile seçilir.

 

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

 MADDE 18- TOPLANTI GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak; Toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10 tarafından görüşülmesi istenen konuların onaylanarak gündeme konulması zorunludur. Gündemde bulunan bir maddenin çıkarılması söz konusu değildir. Olağanüstü toplantılarda gündemde değişikli yapılamaz. Tüzük değiştirilmesi gündeme ek suretiyle görüşülemez.

 

MADDE 19- GENEL KURULDA GÖRÜŞMELER:

 

Verilen önergelerin lehinde ve aleyhinde en az bir kişiye söz verilir. Çalışma raporunun görüşülmesinde son söz yönetim kuruluna ait olup, bu konuşmadan sonra oylama yapılır. Görüşmelerin esneklik ve düzenini bozanlara genel kurul başkanı bizzat, ikaz eder, kongreden çıkarılma kararını da genel kurulun onayı ile verir. Konuşmaların zamanla sınırlandırılması halinde yönetim kurulu adına yapılacak bir konuşma ile komisyon raporlarının görüşülmesinde komisyon sözcüsünün konuşması zamanla sınırlandırılamaz. Kurulların veya en az 10 üyenin yazılı talebi ve genel kurul onayı ile gizli oturum yapılabilir.             

 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeler ve Denetleme Kurulu gizli oyla seçilir.

 

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Medeni kanunun ilgili maddeleri uygulanır.

 

MADDE 20- OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

 

a.       Karar yeter sayısı             : Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

b.       Oy hakkından yoksunluk    : Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

c.       Kararın iptali                    :Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

 

MADDE 21- TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR:

 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

MADDE 22- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

 

Dernek’te iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

MADDE 23- ORGANLARIN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

 

Dernek; genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları bir yazı ile mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

 

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidir.

 

MADDE 24-  DİSİPLİN CEZALARI:

 

a.       Uyarma

b.       3 aya kadar süreli çıkarma

c.       İki yılı aşmamak üzere geçici çıkarma,

d.       Dernekten kesin çıkarma, 

 

 MADDE: 25-  DİSİPLİN CEZLARAINI GEREKTİREN HALLER:

 

a.       Dernek disiplinini bozmak ve amacı ile bağdaşmayan hareket ve davranışlarda bulunmak

b.       Kulüp içinde ve dışında; dernek yararlarına, Tüzük hükümlerine ve yetkili organların kararlarına aykırı hareket etmek

 

 MADDE 26-  CEZA KARARLARINA İTİRAZ:

 

Her üyenin genel kurula itiraz hakkı bulunur.

 

MADDE 27- BÜTÇE:

 

27.1.Orduspor’un her türlü mali işleri, tüzüğe ve derneğin amacına göre 3 yılda bir Genel Kurul’da kabul edilen tahmini bir bütçe ile yönetilir.

 

27.2.BÜTÇE PRENSİPLERİ VE EK BÜTÇE

Yönetim Kurulu, kural olarak bütçeyi aşan harcama yapmamaya özen göstermek zorundadır. İşbu tüzükte belirtilen hükümler dışındaki bütçe dışı harcamalar ancak Genel Kurul’ca kabul edilebilecek ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu’nca hazırlanarak Genel Kurul’ca aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe, esas itibariyle 1 yıllıktır.Ancak 1 Ocak tarihinden Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içerisinde, kulübün büyüme stratejileri doğrultusunda bir yıl önceki bütçede belirlenen tutarın azami %50 fazlası ile sınırlı kalmak kaydıyla takvim yılı başından sonuna kadar yapılacak harcamalar ve kulübün planlanan gelirleri çerçevesinde takvim yılı başından sonuna dek ek borçlanmayı gerektirmeyen harcamalar, bütçeye uygun addedilir. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma yapmak mümkündür.

 

27.3.BÜTÇE UYGULAMALARI -BÜTÇENİN YÜRÜRLÜĞÜ

 

Hesap dönemi, 1 Ocak - 31 Aralık günleri arasında geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu dönem için geçerli olur. Genel Kurul’ca kabul edilen bütçenin yürütülmesini sağlamak Yönetim Kurulu’nun görevidir. Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından dengeli bir biçimde uygulanır. Yönetim Kurulu gereksinim olursa, bütçenin bölümleri ve maddeleri arasında aktarma yapabilir, yeni bölümler ve maddeler açabilir.

 

MADDE 28- DERNEĞİN GELİRLERİ:

 

a.       Üye giriş aidatı

b.       Üye aidat ödentileri

c.       Bağışlar ve yardımlar

d.       Müsabaka gelirleri

e.       Düzenlenecek: Müsamere, balo, konser, kampanya, eşya piyangosu gelirleri

f.       İsim Hakkı geliri

g.       Forma Reklamı

h.       2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

i.        Dernek faaliyetleri sonunda veya dernek mal varlığından elde edilen gelirler.

j.       İlgili mercilere önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni veya nakdi yardım alınabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla yapılması zorunludur.

k.       Diğer Gelirler

 

MADDE 29- DERNEĞİN GİDERLERİ:

 

a.       Profesyonel Sporcu, Teknik Direktör, Antrenör, Menajer, Profesyonel Hizmetlilerin ücretleri, Sigorta ve vergi giderleri

b.       Profesyonel Sözleşme Giderleri

c.       Kamp ve Deplasman Giderleri

d.       Profesyonel Futbolcuların müsabaka primleri

e.       Tesis yapımı ve kiralama giderleri

f.       Diğer giderler.

 

MADDE 30- TAHSİLÂT: 

 

Tahsilat makbuz karşılığında yapılır ve makbuzlarda Dernek Gelirleri Alındı Belgesi düzenlenerek yetki belgesi almış olan kişiler tarafından kesilecektir.  

 

MADDE 31- SARFİYAT:

 

Sarfiyatın yapılabilmesi için:

a.       Bütçede tahsilâtın bulunması

b.       Yönetim Kurulunca masrafına yapılmasına veya onayına dair karar bulunması

c.       İstihkak sahiplerine ödemenin yapıldığına dair belge bulunması

d.       Tediye Fişlerinde Başkan, Mali Başkan, Muhasip, veznedardan, kulüp Genel Müdürünün veya Muhasebe Müdürünün ikisinin imzasının bulunması gerekir. Bu hususlara uyulmadığı takdirde sorumluluk, gereklerini yerine getirmeyenlere aittir.

 

MADDE 32- BÜTÇENİN UYGULANMASI: 

 

Bütçenin uygulanmasında Başkan, Mali Başkan, Muhasip ve Veznedar müştereken sorumludurlar. 

 

MADDE 33- YASAKLAR:

 

Dernek tüzükteki amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sürdüreceği belirtilen çalışma konuları dışındaki başka faaliyetlerde bulunamaz. Ayrıca Dernekler Kanununun 29 ve 30 ncu maddelerinde belirtilen yasaklara uymak zorundadır. Aksi halde bu kanun ile diğer kanunların bu konudaki ilgili hükümleri uygulanır.

 

MADDE 34- DERNEK TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER:

 

İşletme hesabına göre defter tutan derneğin aşağıda ilk altı sırada yazılı defterleri tutması zorunludur.

 

a.       Üye kayıt defteri              : Derneğe üye olanların kimlikleri, derneğe üye oluş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır

b.       Karar defteri                    : Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır

c.       İşletme hesabı defteri                : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir

d.       Evrak Kayıt defteri            :  Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.

e.       Alındı belgesi kayıt defteri : Alındı belgelerinin kaydedildiği defterdir.

f.       Demirbaş Kayıt Defteri: Demirbaşların kaydedildiği defterdir.

g.       İcap eden sair defterler     : Dernek ihtiyaç duyduğu başka defterleri de tutabilir.

 

Yukarıda yazılı defterlerin tamamının ilk kullanımda, dernekler birimlerinden ya da noterden onaylanması zorunludur.

 

Bilanço esasına geçilmesi halinde İşletme Hesabı Defteri yerine Yevmiye Defteri ile Büyük Defter tutulur. Bu defterlerin tasdiki de İşletme Hesabı Defterinin tasdiki usulüne tabidir.

 

MADDE 35-GELİR VE GİDERDE USUL:

 

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

 

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile basımevlerine bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi yönetim kurulunca düzenlenir. Düzenlenen yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilmesinden itibaren adına yetki belgesi düzenlenen kişilerce gelir tahsil edilmeye başlanacaktır.

 

MADDE 36-BORÇLANMA USULLERİ VE AVANSLAR:

 

36.1.Yönetim Kurulu, Orduspor’un amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü borçlanabilir.

 

36.2. Yönetim Kurulu, bütçesinde ödenek varsa gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir mal satın alınması için görevlendireceği kişiye avans verebilir. Verilen avans hizmetin bitimi ya da satın alınmasını müteakip hesap ya da paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır.

 

MADDE 37-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

 

Tüzükte değişiklik yapmaya genel kurul yetkilidir. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında gündemde bulunmak kaydıyla veya toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin önergesi ile gündeme alınmak suretiyle tüzük değişikliği yapılabilir.

 

Tüzük Değişikliğin görüşülebilmesi için, genel kurul toplantısına katılan üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin onaylaması gerekir,

 

İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE 38-TAŞINMAZ MAL EDİNME:

 

Dernek; genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE 39-SANDIK KURMA:

 

Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla genel kurul kararıyla sandık kurabilir.

 

Bu sandığın kuruluş ve çalışma esası, ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

 

MADDE 40-DERNEĞİN FESHİ:

 

Dernek genel kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir. Ayrıca derneğin fesih kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 41- DERNEĞİN TASFİYESİ:

 

Derneğin tasfiye şekli fesih kararının alındığı genel kurul toplantısında belirlenir. Ancak genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılacaktır.

 

Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Orduspor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılacaktır.

 

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceleyecek, inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanacaktır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulacak ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenecektir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilecek, alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilecektir.

 

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernekler birimine bildireceklerdir. Bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin feshedilmesi için soruşturma veya dava açılması halinde, Dernek fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar aldığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

Tasfiye işlemi sonucu derneklerin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin gerekli belgeler ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 

MADDE 42- YÜRÜRLÜK:

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmaması halinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

İş bu tüzük 42 maddeden ibaret olup Olağanüstü seçimli Genel kurulca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.